IT, företag juridisk rådgivning råd med Alexander Suliman, Stockholm just nu

Arbetsliv juridisk rådgivning strategier med Alexander Suliman, Stockholm just nu: Lagval är en viktig aspekt av avtalet du förhandlar: samma avtalsklausul kan tolkas olika i olika jurisdiktioner. Engelsk lag, till exempel, tenderar att ge en mer bokstavlig tolkning av de exakta orden som används, medan vissa andra jurisdiktioner ger mer vikt åt kontraktuellt sunt förnuft. Andra begrepp som varierar mellan jurisdiktioner inkluderar i vilken utsträckning parterna kommer att omfattas av skyldigheter i god tro och huruvida vissa kontraktuella rättsmedel kommer att anses vara “påföljder” och därmed omöjliga att verkställa. Beroende på jurisdiktion kommer ytterligare klausuler att åläggas avtalet genom lag, till exempel i samband med konsumentskydd eller personskada. Du kanske därför vill tillämpa en specifik jurisdiktions lag beroende på olika faktorer såsom var de andra parterna befinner sig, tillhandahållande av tjänster/leverans av varor eller lagar som är mer fördelaktiga för din verksamhet. Förutom på specifika områden som anställningsförhållanden eller konsumentavtal, är parterna i allmänhet fria att välja vilken EU-lag som ska tillämpas på deras avtal. Se ännu mer information på Alexander Suliman.

Anledningen till att EU-kommissionen var angelägen om att tillåta företag att frivilligt skanna material, är att teknikföretag redan har arbetat med sätt att upptäcka CSAM och värvning under ganska lång tid. Frågan är om dessa order är förenliga med stadgan. Dessa förordningar påverkar ett antal grundläggande rättigheter enligt stadgan, inklusive rätten till integritet och rätten till dataskydd. Jag kommer att beröra endast aspekten: om dessa åtgärder respekterar kärnan i dessa rättigheter. För om de inte gör det, skulle det innebära att en proportionalitetsbedömning inte skulle krävas, och kringgå komplexa frågor kring nödvändighet, effektivitet, proportionalitet och balansering (se här för bakgrund om detta krav). För en diskussion om några av dessa andra aspekter, hänvisar jag till 2021-utlåtandet av Prof. Dr. Ninon Colneric och analyser av EDPS, MEP Patrick Breyer, EDRi och en grupp säkerhetsexperter.

EU:s Cybersecurity Act, antagen 2019, fastställde den rättsliga grunden för EU-omfattande certifiering av molnleverantörer, som ska utarbetas genom sekundära lag av dess cybersäkerhetsbyrå ENISA. I december 2020 inledde ENISA ett offentligt samråd som det första steget mot en reviderad uppsättning regler. En teknisk arbetsgrupp håller på att förbereda ett förslag som förväntas presenteras för experter från medlemsstaterna och för Europeiska kommissionen därefter. De nya kraven skulle kunna slutföras i slutet av året.

Avtalsrätt juridisk rådgivning senaste utvecklingen från Alexander Suliman just nu: Vad är medling föräldraskap? Medling är ett utmärkt alternativ till rättstvister inom många områden av skilsmässa och ärenden efter skilsmässa. Många tror att medling mest används för ekonomiska frågor och tänker inte riktigt på medling för vårdnad och föräldratidsfrågor. Jag tror att medling är det perfekta forumet för att diskutera och lösa frågor om föräldratid och vårdnad oavsett om det är i en skilsmässa eller efter skilsmässa. Det bästa med medling för föräldratid och vårdnadsfrågor är att medlaren och parterna kan arbeta tillsammans i en miljö utanför rättssalen som fokuserar på barnens bästa. Förutom under extrema omständigheter vill de flesta föräldrar det som är bäst för deras barn. Ibland har de bara problem med att nå dessa mål, och ibland står deras känslor i vägen för klart tänkande. Läs ytterligare information på https://www.hitta.se/alexander+suliman/sk%C3%B6ndal/person/yhMWCC—v.

Den 24 februari 2022 utfärdade EU-domstolen sin första dom om hushållsarbetare. I mål C-389/20, TGSS (Chômage des employés de maison), ansåg EU-domstolen att uteslutningen av denna kategori arbetstagare från tillgång till sociala förmåner utgör indirekt diskriminering på grund av kön, eftersom det nästan uteslutande berör kvinnor. Med ett beslut som kommer att bli ett landmärke för hushållsarbetares rättigheter i EU bekräftar domstolen EU-lagstiftningens outnyttjade potential när det gäller att främja hemarbetares fulla täckning under arbetsrätt och sociala trygghetssystem, vilket kommer att få betydande konsekvenser för främjandet av hushållsarbetares rättigheter i hela unionen. Fallet uppstod i Spanien i november 2019, då en hushållsarbetare ansökte om att betala avgifter för att täcka risken för arbetslöshet, för att få rätt till de relaterade förmånerna. Men hennes begäran avslogs av den spanska allmänna socialförsäkringsfonden (TGSS) eftersom hon var registrerad i det särskilda socialförsäkringssystemet för hushållsarbetare, som inte inkluderar skydd mot arbetslöshet.

Legal Services

Legal guidance Thailand with 3lawyersthailand.com today

Professional law assistance Thailand from 3lawyersthailand.com: Are you looking for a quality lawyer in Thailand? www.3lawyersthailand.com is Thailand’s best online digital legal platform to battle a market that lacks transparency when seeking a lawyer. The platform connects you with three trusted lawyers in Thailand who gives a quote on your specific case. See additional details on Click here to find a lawyer in Thailand. Choose the best: Compare the quotes from the lawyers to choose the best one for your case. It is 100% free and non-binding.

Foreigners married to a Thai national can’t own land themselves but the Land Department will allow transfer of ownership of the land to the Thai national who is married to a foreigner after a joint statement ‘letter of confirmation’ by the couple stating that the money expended on the land is personal property of the Thai spouse. This procedural requirement is based on a regulation issued by the Ministry of Interior (March 1999), which is based on the principle of section 1472 of the Civil and Commercial Code that if personal property has been exchanged for other property during the marriage (in this case land) that property becomes and remains a personal property, and not a joint marital property between husband and wife. This way the foreign spouse does not obtain ownership rights in the land based on Thai family laws, ‘property between husband and wife’. That is, as a personal property of the Thai spouse, the Thai spouse has sole management of the property (she can sell, encumber the property), and as a non-marital property the real property is not subject to an equitably division between husband and wife upon termination of marriage.

We are prepared to provide you with Legal Services, both for Litigation and Other Related Services. Our Legal Services are delivered by a team of Thai and Foreign lawyers and attorneys providing you assistance by breaking the barrier between foreign and local language. Foreigners are under the Land Code Act prohibited from owning land in Thailand therefore making it impossible for foreigners to obtain outright ownership over land and house in Thailand. Foreigners are allowed to own a unit in a condominium building under the Condominium Act.

Under Thailand labour law an employee is entitled to annual sick leave of 30 working days per year, with full pay. In addition to sick-leave, a pregnant woman is entitled to 90 days of maternity leave (inclusive of holidays), including 45 work days at full pay. Employment termination with cause (in which event the employer can terminate employment without notice and/or compensation) is governed by the provisions of Section 583 of the Civil and Commercial Code and Section 119 of the Labour Protection Act, and includes gross negligence, willful disobedience, dishonesty or criminal act. When there is employment termination without cause, it is compulsory under employment laws that the employer make severance payment (in addition to notice) to the employee according to the length of unbroken service.

In case foreign freehold units in a condominium project are no longer available the remaining units may be leased to foreigners. Normal hire of property laws apply to the lease of a condo by foreigners. There is no separate law issued regulating the lease or rent of condominium units by foreigners as opposed to buying a condominium. Foreign ownership only exists in a condominium registered and licensed under the Thailand Condominium Act. Common in the tourist areas of Thailand are apartment buildings not registered and licensed as a condominium. These apartment buildings are basically like any other building and the owner can rent out parts of his building under his own terms and conditions. Unregistered apartment buildings could for example be sold as a kind of time sharing in which the units are sold through leases to many different parties each having a specified block of time during which they may use the apartment. We have helped a growing number of clients find the right lawyer for their specific case in Thailand. Using a lawyer requires both trust and reliability. That is why the lawyers in our partner program undergo an admission process to ensure our network only consists of the best English-speaking lawyers in Thailand. Our extensive network of lawyers helps us find the ideal lawyers for your specific case. Discover extra info at https://3lawyersthailand.com/.

Legal Services

Lawyer offers Thailand from 3LawyersThailand 2023

Legal guidance Thailand by 3LawyersThailand right now: Foreigners married to a Thai national can’t own land themselves but the Land Department will allow transfer of ownership of the land to the Thai national who is married to a foreigner after a joint statement ‘letter of confirmation’ by the couple stating that the money expended on the land is personal property of the Thai spouse. This procedural requirement is based on a regulation issued by the Ministry of Interior (March 1999), which is based on the principle of section 1472 of the Civil and Commercial Code that if personal property has been exchanged for other property during the marriage (in this case land) that property becomes and remains a personal property, and not a joint marital property between husband and wife. This way the foreign spouse does not obtain ownership rights in the land based on Thai family laws, ‘property between husband and wife’. That is, as a personal property of the Thai spouse, the Thai spouse has sole management of the property (she can sell, encumber the property), and as a non-marital property the real property is not subject to an equitably division between husband and wife upon termination of marriage. Receive 3 quotes: You’ll get 3 quotes customized for your specific case. See more information at click here to find a lawyer in Thailand.

Legal Services is often times associated with controversies requiring court action. In truth, it embraces both Litigation and Related Services requiring an understanding of the law, its incorporation into an act, and the possible legal repercussions that may follow. Services which fall into this category include the drafting of public instruments, private contracts or agreements, registration and licensing requirements, notary services, personal legal documentation, and many others.

The rights and duties of the employer and the employee are generally governed by the Labour Protection Act(LPA) and the Civil and Commercial Code. Generally, under Thailand employment laws an agreement between the employer and the employee cannot be less than the minimum standards or requirements set by law. The maximum probationary period permissible under Thai employment law is 120 days. All employers are required by labour law to provide at least 13 official public holidays per year, and six vacation days after one full year of service. Apart from salary, all benefits arising from employment are regarded as assessable income subject to withholding tax at a progressive rate.

According to section 93 of the Land Code Act a foreigner who acquires land as statutory heir can have an ownership in such land upon a permission of the Minister of Interior. Note that section 93 Land Code Act only refers to foreign land ownership under a treaty and not for example to foreigners inheriting land from their Thai spouse. A foreign spouse of a Thai national can inherit land but cannot register ownership of land and has to sell the land within one year from the date of acquisition.

We have helped a growing number of clients find the right lawyer for their specific case in Thailand. Using a lawyer requires both trust and reliability. That is why the lawyers in our partner program undergo an admission process to ensure our network only consists of the best English-speaking lawyers in Thailand. Our extensive network of lawyers helps us find the ideal lawyers for your specific case. Are you searching a professional lawyer in Thailand? www.3lawyersthailand.com is Thailand’s best online digital law platform to battle a market that lacks transparency when searching a lawyer. The platform connects you with three trusted lawyers in Thailand who gives a quote on your specific case. Find extra details at https://3lawyersthailand.com/.

Legal Services

Best law assistance United Kingdom by The National Community Law Project CIC and Rev. Dane Marks

Awesome legal assistance United Kingdom by The National Community Law Project CIC and Rev. Dane Marks? Dane Marks co-founder and board member of The National Community Law Project CIC, a social enterprise which supports low income and marginalised people with legal issues facing them throughout the UK and a non-denominational new thought minister, who believes to embrace the power of God from within and serves all people regardless of religion, race or colour, gender, sexual orientation, disability, and age.

Partner spotlight: NWAMI hosts a variety of events which provide opportunities for people from all over the world to showcase their talents and provide a taste of their own culture. In the past this has involved taking groups to parliament to discuss issues of integration and welfare. The groups were formed largely of international students from Bangor University, who were passionate about supporting welfare and experience of all international students. This can be through the medium of music, dance, poetry or writing. Some events we take part in include celebrations of DIWALI, Black History month, Inter-cultural events all over the country along. Visit our pages to see pictures and more information about the work we have done! See extra details on legal assistance for low income people.

Law advice today: Keep a diary of all of your complaints and limitations on your physical activities. This will help you remember details many months later when you are required to provide a statement or testify about how your injuries impacted your daily life. Start thinking about the witnesses you may need in the future. It may be necessary someday to have friends, neighbors or co-workers testify regarding your disability and pain and suffering.

If you appeared before the Crown Court and disagree with the decision there, you may have the right to appeal to the Court of Appeal (Criminal Division). It is the responsibility of your representative to advise you about your right to appeal following the outcome of your case as strict time limits may mean you will lose the right to appeal if not done quickly enough. If you were represented by one of our in-house Advocates or approved barristers, we will always advise you about an appeal and discuss your options well within the time limit.

The National Community Law Project CIC is a community based legal company that assists people on low incomes in their legal matters. Research indicates that people on low income have been made the most vulnerable and most likely to face problems accessing legal remedies since the passing of the LASPO Act 2012. The further restrictions on legal impinged on the rights of individual access to professional legal assistance. We aim to bridge the gap between people who need access to justice and legal remedies alongside the professionals who can assist them. See even more information at Rev. Dane Marks.

Dane Marks, a co-founder of The The National Community Law Project CIC, initiates a plan for a reliable online court platform that will support the Judiciary and relevant government departments. The Judiciary system can create a better and swift solution of issues, which will speed up the whole process for delayed cases. Several reports and analysis related to Courts in England and Wales for the year 2019 show that 4.2 million cases in total were registered. These numbers represent a flood of civil and family cases that may remain outstanding and delayed for an extended period.

Legal Services

Sfaturi legale din partea avocatului de drept penal Cluj

Avocat penal Cluj azi? Avocatul asistă sau reprezintă în procesul penal, părţile ori subiecţii procesuali principali, în condiţiile legii. [art. 88 alin. (1) din Codul de procedură penală] Persoana reţinută sau arestată are dreptul să ia contact cu avocatul, asigurându-i-se confidenţialitatea comunicărilor, cu respectarea măsurilor necesare de supraveghere vizuală, de pază şi securitate, fără să fie interceptată sau înregistrată convorbirea dintre ei. Probele obţinute cu încălcarea acestui drept vor fi excluse în temeiul art. 102 alin. (2) din Codul de procedură penală. Cititi multe detalii suplimentare aici avocat Cluj. Urmărire penală : Urmărirea penală, reprezintă prima fază a procesului penal și constă în activitatea desfăşurată de organele de urmărire penală pentru strângerea şi verificarea probelor cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea ei.

Ce fapte sunt sancționate și care este cuantumul pedepselor Potrivit legii 143/2000: Se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani faptele prevăzute la art. 4, 6, 7, 9 şi 11, dacă au fost săvârşite în condiţiile prevăzute la alin. (1). În cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2), dacă faptele au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 2-7, la art. 9 şi 10 se pedepseşte. Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).

În toate cazurile, avocatului nu îi poate fi restricţionat dreptul de a consulta declaraţiile părţii sau ale subiectului procesual principal pe care îl asistă ori îl reprezintă. [art. 94 alin. (6) din Codul de procedură penală] În vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunoştinţă de întreg materialul dosarului de urmărire penală în procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi privind măsurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participă. [art. 94 alin. (7) din Codul de procedură penală] Dispoziţiile art. 94 alin. 1-7 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător cu privire la dreptul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali de a consulta dosarul. [art. 94 alin. (8) din Codul de procedură penală]. Aflati multe detalii suplimentare aici avocatripan.ro.

Din punct de vedere juridic, criminalitatea organizată este privită ca fiind asocierea unui grup de persoane în vederea comiterii de activități ilegale, în scopul de a obține foloase financiare. Criminalitatea organizată, locală sau transnațională, se adaptează vremurilor contemporane, la momentul actual principalele activități infracționale, generatoare de impresionante venituri ilicite, fiind traficul de droguri, traficul de persoane și spălarea de bani.

Farsi translation services in Houston, TX

Legal document translation companies tips from companies? How to Arrange Free Delivery of apostille in Houston? So if you wish to avail of our apostille service than call our office by dialing 832-251-9901 Monday to Friday 9 am to 5 pm to schedule a pickup. Alternatively, once the apostille is ready, we can mail it to your house. Also, you are welcome to stop by our office at 7100 Regency Square Blvd Suite 270 Houston, TX 77036 to pick up the document. Briefly, we obtain Apostilles on your personal and financial documents by submitting them to the Secretary of State offices. Equally, we can also forward them to the US Department of State in Washington, DC. It may vary case by case.

Our goal is to provide exceptional notary services by taking the burden off your shoulders. Our services include but are not limited to printing of documents, mobile faxing, mobile scanning, document translation, split signings, deposition services, providing of witness, emergency apostille and many more. What is a Mobile Notary? A notary public or notary is a public servant or lawyer with Legal Training who’s authorized to take depositions, administer oaths, take acknowledgments, protest instruments allowed by law to be objected, and verify documents with no public records. As its name suggests, a public notary is a public servant who takes Official Oath of office to devotedly perform all the office’s duties.

Especially, when starting on the path to Citizenship can be confusing and difficult. Not only we can help with birth certificate translation but also help you with the forms for immigration too. In particular, immigration is a complicated process and individuals may be taken advantage of. Differing from our competitors we are fast, accurate and reasonable on prices. In particular, competitions may not fully understand the steps they need to take and. Equally as strangers in a different land, need help to navigate the immigration rules.

If you need help with visa petition, green card application, immigration visa status, visa type document translation, and notary service, you will find it at AZ Translation Service. Our team of immigration experts (non-attorney) will take you through our easy process. Our services are custom-tailored to suit our client’s unique needs. Meeting your needs with a focus on customer service is our ultimate goal. We pride ourselves on offering the best immigration and translation service, and the fastest mobile notary in Houston and surroundings. Discover more information at https://aztranslator.com/.

Legal Services