Högst rankad hälsorekommendationer med Farshid Sistani läkare? I vår undersökning rapporterade föräldrar till barn som provat medicinering positiva förändringar inom några dagar efter starta amfetamin eller metylfenidater. Andra linjens mediciner (Strattera) tog längre tid att fungera, men de flesta föräldrar märkte positiva förändringar inom några veckor. Ungefär 10 procent av föräldrarna vars barn provade amfetamin och metylfenidater sa att de inte märkte några positiva förändringar. Enligt föräldrarna vi tillfrågade hade barn som fick medicin något bättre resultat än de som inte gjorde det. Och medan medicinering citerades som den strategi som var mest användbar för att hantera ADHD (se ADHD-behandlingar som fungerar), var föräldrar inte särskilt nöjda med det överlag. Faktum är att endast 52 procent av föräldrarna höll med om att om de var tvungna att göra det igen skulle de få sina barn att ta medicin, och 44 procent önskade att det fanns ett annat sätt att hjälpa deras barn. (Se Förälders nöjdhet med medicinering nedan.) Upptäck mer info på https://about.me/sistanifarshid.

För personer som upplever milda alkoholabstinenssymptom, finns det säkra sätt att avgifta hemma. Människor som upplever skakningar, skakningar eller förvirring när de slutar dricka bör överväga medicinskt övervakad detox. Du bör prata med en läkare om det säkraste sättet att avgifta om du upplever några abstinensbesvär när du slutar dricka. Det är möjligt att på ett säkert sätt avgifta från alkohol hemma utan medicinsk övervakning. Men extra försiktighet bör iakttas om du avgiftar på egen hand. Alkoholabstinens kan orsaka allvarliga hälsoproblem som kräver medicinsk behandling.

Behandling och utsikter för vuxna med ITP: I I de flesta fall är ITP som uppträder i vuxen ålder ett kroniskt tillstånd. Målet med behandlingen är att upprätthålla ett trombocytantal som är säkert samtidigt som behandlingens biverkningar minimeras och en god livskvalitet bibehålls. Av denna anledning krävs ofta inte behandling när trombocytantalet är över 20 × 109/l såvida det inte finns ett behov av att täcka en period med ökad blödningsrisk, såsom operation eller tandextraktion. Beslutet att behandla är dock individualiserat och kommer också att bero på dina symtom, livsstil och medicinska historia.

Trombocytopeni innebär ett minskat antal blodplättar i blodet. Purpura hänvisar till den lila missfärgningen av huden, som med ett blåmärke. ITP är en ganska vanlig blodsjukdom som både barn och vuxna kan utveckla. Det finns två former av ITP: Akut trombocytopen purpura. Detta drabbar vanligtvis små barn i åldrarna 2 till 6 år. Symtomen kan följa en virussjukdom, såsom vattkoppor. Akut ITP börjar vanligtvis plötsligt och symtomen försvinner vanligtvis på mindre än 6 månader, ofta inom några veckor. Behandling behövs ofta inte. Störningen återkommer vanligtvis inte. Akut ITP är den vanligaste formen av sjukdomen. Kronisk trombocytopen purpura. Uppkomsten av sjukdomen kan inträffa i alla åldrar, och symtomen kan vara minst 6 månader, flera år eller en livstid. Vuxna har denna form oftare än barn, men det påverkar ungdomar. Kvinnor har det oftare än män. Kronisk ITP kan återkomma ofta och kräver kontinuerlig uppföljning hos en blodspecialist (hematolog). Vad orsakar idiopatisk trombocytopenisk purpura? I ITP stimuleras immunförsvaret att attackera din kropps egna blodplättar. Oftast är detta ett resultat av antikroppsproduktion mot blodplättar. I ett litet antal fall angriper en typ av vita blodkroppar som kallas T-celler direkt blodplättar. Detta immunsystemfel kan vara ett resultat av något av följande.

Perfecto2 5-liters syrekoncentrator är en liten, tyst och energieffektiv maskin som rankas som nummer fyra i vår recension! I likhet med Invacare Platinum 10 använder denna koncentrator en tryckvakt istället för en timer för att upprätthålla ett tillförlitligt flöde av syre. Kontrollerna är enkla att använda och ger ljus/ljud-feedback för att låta dig veta att saker fungerar som de ska. Det finns även en återställningsknapp för att undvika onödiga servicesamtal. Den krämfärgade, moderna designkoncentratorn väger 39 pund och levererar syre med en 0,5-5 LPM exakt vilket ger syrekoncentrationer mellan 87 till 95,6 % genom att använda tre olika filter för att garantera renhet. Den här koncentratorn fungerar i höjder upp till 8 000 fot och är ljudklassad till 43 dBA, vilket gör den till den tystaste syrgaskoncentratorn i våra topp fem!

Education